قیمت سکه و طلا|قیمت دلار قیمت سکه قیمت دلار قیمت طلا کسب درآمد tag:http://bizman.mihanblog.com 2019-09-11T19:27:32+01:00 mihanblog.com قیمت سکه یکشنبه 18 فروردین 1392 2013-04-07T07:36:21+01:00 2013-04-07T07:36:21+01:00 tag:http://bizman.mihanblog.com/post/134 مدیر سایت &lt; قیمت فروش سکه در بازار روز یکشنبه 18 فروردین 1392&gt;ساعت 12:00 < قیمت فروش سکه در بازار روز یکشنبه 18 فروردین 1392>

ساعت 12:00

]]>
قیمت سکه شنبه 17 فروردین 1392 2013-04-07T07:32:44+01:00 2013-04-07T07:32:44+01:00 tag:http://bizman.mihanblog.com/post/133 مدیر سایت &lt; قیمت فروش سکه در بازار روز شنبه 17 فروردین 1392&gt; < قیمت فروش سکه در بازار روز شنبه 17 فروردین 1392>

]]>
قیمت سکه یکشنبه 13 اسفند 1391 2013-03-03T14:45:50+01:00 2013-03-03T14:45:50+01:00 tag:http://bizman.mihanblog.com/post/132 مدیر سایت &lt; قیمت فروش سکه در بازار روز یکشنبه 13 اسفند 1391&gt;ساعت 17:00 < قیمت فروش سکه در بازار روز یکشنبه 13 اسفند 1391>

ساعت 17:00

]]>
قیمت سکه یکشنبه 24 دی1391 2013-01-13T09:48:02+01:00 2013-01-13T09:48:02+01:00 tag:http://bizman.mihanblog.com/post/131 مدیر سایت &lt; قیمت فروش سکه در بازار روز یکشنبه 24 دی 1391&gt;ساعت 13:00 < قیمت فروش سکه در بازار روز یکشنبه 24 دی 1391>

ساعت 13:00 ]]>
قیمت طلا دوشنبه 10 مهر 1391 2012-10-01T11:14:57+01:00 2012-10-01T11:14:57+01:00 tag:http://bizman.mihanblog.com/post/130 مدیر سایت &lt; قیمت طلا در بازار روز دوشنبه 10 مهر 1391&gt;ساعت 15:00 < قیمت طلا در بازار روز دوشنبه 10 مهر 1391>

ساعت 15:00
]]>
قیمت سکه پنجشنبه 23 شهریور 1391 2012-09-13T07:22:46+01:00 2012-09-13T07:22:46+01:00 tag:http://bizman.mihanblog.com/post/129 مدیر سایت &lt; قیمت فروش سکه در بازار روز پنجشنبه 23 شهریور 1391&gt;ساعت 12:00 < قیمت فروش سکه در بازار روز پنجشنبه 23 شهریور 1391>

ساعت 12:00 ]]>
قیمت سکه سه شنبه 21 شهریور 1391 2012-09-11T05:29:12+01:00 2012-09-11T05:29:12+01:00 tag:http://bizman.mihanblog.com/post/128 مدیر سایت &lt; قیمت فروش سکه در بازار روز سه شنبه 21 شهریور 1391&gt;ساعت 10:00 < قیمت فروش سکه در بازار روز سه شنبه 21 شهریور 1391>

ساعت 10:00
]]>
قیمت طلا چهارشنبه 18 مرداد 1391 2012-08-08T12:14:13+01:00 2012-08-08T12:14:13+01:00 tag:http://bizman.mihanblog.com/post/127 مدیر سایت &lt; قیمت طلا در بازار روز چهارشنبه 18 مرداد 1391&gt;ساعت 15:30 &nbsp;قیمت طلا در بازار تهران - چهار شنبه 91/5/18 اونس طلا (جهانی)1604.9 گرم طلا 18 عیار 78,258 گرم طلا 24 عیار 104,319مثقال طلا بازار تهران339,000 < قیمت طلا در بازار روز چهارشنبه 18 مرداد 1391>

ساعت 15:30


 قیمت طلا در بازار تهران - چهار شنبه 91/5/18
اونس طلا (جهانی)1604.9
گرم طلا 18 عیار
78,258
گرم طلا 24 عیار 104,319
مثقال طلا بازار تهران
339,000

]]>
قیمت طلا شنبه 10 تیر 1391 2012-06-30T06:04:57+01:00 2012-06-30T06:04:57+01:00 tag:http://bizman.mihanblog.com/post/126 مدیر سایت &lt; قیمت طلا در بازار روز شنبه 10 تیر 1391&gt;ساعت 10:30 &nbsp;قیمت طلا در بازار تهران - شنبه 91/4/10 اونس طلا1600.0 گرم طلا 18 عیار 77,173 گرم طلا 24 عیار 102,872مثقال طلا بازار تهران334,300 < قیمت طلا در بازار روز شنبه 10 تیر 1391>

ساعت 10:30


 قیمت طلا در بازار تهران - شنبه 91/4/10
اونس طلا1600.0
گرم طلا 18 عیار
77,173
گرم طلا 24 عیار 102,872
مثقال طلا بازار تهران
334,300


]]>
قیمت سکه شنبه 10 تیر1391 2012-06-30T04:24:41+01:00 2012-06-30T04:24:41+01:00 tag:http://bizman.mihanblog.com/post/125 مدیر سایت &lt; قیمت فروش سکه در بازار روز شنبه 10 تیر 1391&gt;ساعت 9:00 &nbsp;قیمت فروش سکه در بازار تهران(تومان)- شنبه 91/4/10 تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:779،000 تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: 775,000 نیم سکه بهار آزادی : 387,000 ربع سکه بهار آزادی : 198,000 سکه 1 گرمی116,500 < قیمت فروش سکه در بازار روز شنبه 10 تیر 1391>

ساعت 9:00


 قیمت فروش سکه در بازار تهران(تومان)- شنبه 91/4/10
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:779،000
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: 775,000
نیم سکه بهار آزادی : 387,000
ربع سکه بهار آزادی : 198,000
سکه 1 گرمی
116,500
]]>
قیمت سکه شنبه 16 اردیبهشت 1391 2012-05-05T06:01:55+01:00 2012-05-05T06:01:55+01:00 tag:http://bizman.mihanblog.com/post/124 مدیر سایت &lt; قیمت فروش سکه در بازار روز شنبه 16 اردیبهشت 1391&gt;ساعت 10:00 &nbsp;قیمت فروش سکه در بازار تهران(تومان)- شنبه 91/2/16 تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:677،000 تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: 668,000 نیم سکه بهار آزادی : 336,000 ربع سکه بهار آزادی : 181,500 سکه 1 گرمی105,500 < قیمت فروش سکه در بازار روز شنبه 16 اردیبهشت 1391>

ساعت 10:00


 قیمت فروش سکه در بازار تهران(تومان)- شنبه 91/2/16
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:677،000
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: 668,000
نیم سکه بهار آزادی : 336,000
ربع سکه بهار آزادی : 181,500
سکه 1 گرمی
105,500
]]>
قیمت سکه پنجشنبه 14 اردیبهشت 1391 2012-05-03T08:42:56+01:00 2012-05-03T08:42:56+01:00 tag:http://bizman.mihanblog.com/post/123 مدیر سایت &lt; قیمت فروش سکه در بازار روز پنجشنبه 14 اردیبهشت 1391&gt;ساعت 13:00 &nbsp;قیمت فروش سکه در بازار تهران(تومان)- پنجشنبه 91/2/14 تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:677،000 تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: 669,000 نیم سکه بهار آزادی : 336,000 ربع سکه بهار آزادی : 182,000 سکه 1 گرمی105,500 < قیمت فروش سکه در بازار روز پنجشنبه 14 اردیبهشت 1391>

ساعت 13:00


 قیمت فروش سکه در بازار تهران(تومان)- پنجشنبه 91/2/14
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:677،000
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: 669,000
نیم سکه بهار آزادی : 336,000
ربع سکه بهار آزادی : 182,000
سکه 1 گرمی
105,500
]]>
نرخ ارز در روز چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391 2012-05-02T05:45:30+01:00 2012-05-02T05:45:30+01:00 tag:http://bizman.mihanblog.com/post/122 مدیر سایت &lt; قیمت فروش ارز در بازار روز چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391&gt;تاریخ : 1391/2/13 ساعت 10:00 عنوان فارسی قیمت عنوان انگلیسی دلار آمریکا 1713 USD پوند انگلیس 2815 GBP فرانک سویس 1938 CHF درهم امارات متحده عربی 467 AED دینار کویت 6400 KWD یکصد ین ژاپن 21 < قیمت فروش ارز در بازار روز چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391>

تاریخ : 1391/2/13 ساعت 10:00

عنوان فارسی قیمت عنوان انگلیسی
دلار آمریکا 1713 USD
پوند انگلیس 2815 GBP
فرانک سویس 1938
CHF
درهم امارات متحده عربی 467 AED
دینار کویت 6400
KWD
یکصد ین ژاپن 2132
JPY100
دلار کانادا 1780
CAD
لیر ترکیه 1000
TRY
دلار استرالیا 1820
AUD
یوان چین 285
CNY
یورو 2286 EUR


]]>
قیمت طلا چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391 2012-05-02T05:41:38+01:00 2012-05-02T05:41:38+01:00 tag:http://bizman.mihanblog.com/post/121 مدیر سایت &lt; قیمت طلا در بازار روز چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391&gt;ساعت 10:00 &nbsp;قیمت طلا در بازار تهران - چهارشنبه 91/2/13 اونس طلا1660.2 گرم طلا 18 عیار 65,563 گرم طلا 24 عیار 91,394مثقال طلا بازار تهران297,000
< قیمت طلا در بازار روز چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391>

ساعت 10:00


 قیمت طلا در بازار تهران - چهارشنبه 91/2/13
اونس طلا1660.2
گرم طلا 18 عیار
65,563
گرم طلا 24 عیار 91,394
مثقال طلا بازار تهران
297,000]]>
قیمت سکه چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391 2012-05-02T05:40:09+01:00 2012-05-02T05:40:09+01:00 tag:http://bizman.mihanblog.com/post/120 مدیر سایت &lt; قیمت فروش سکه در بازار روز چهارشنبه 32 اردیبهشت 1391&gt;ساعت 10:00 &nbsp;قیمت فروش سکه در بازار تهران(تومان)- چهارشنبه 91/2/13 تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:679،000 تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: 672,000 نیم سکه بهار آزادی : 338,000 ربع سکه بهار آزادی : 182,000 سکه 1 گرمی104,000 < قیمت فروش سکه در بازار روز چهارشنبه 32 اردیبهشت 1391>

ساعت 10:00


 قیمت فروش سکه در بازار تهران(تومان)- چهارشنبه 91/2/13
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:679،000
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: 672,000
نیم سکه بهار آزادی : 338,000
ربع سکه بهار آزادی : 182,000
سکه 1 گرمی
104,000
]]>